Zmieniaj Świat. Budimex 50 lat

Klient:

budimex

Cel projektu:

Poprawa życia lokalnej społeczności poprzez zainwestowanie 500 000 w projekt aktywistów, którzy realnie chcą „zmieniać świat", zwiększenie świadomości uczestniczenia w życiu społecznym, promowanie idei pomagania poprzez angażowanie się̨ biznesu w problemy społeczne.

Zasięg, adresaci:

Ogólnopolski program społeczny, skierowany do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej takie, jak: organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, gminy, przedszkola, szkoły, biblioteki, uczelnie wyższe, kluby sportowe, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe czy spółki, które nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Idea komunikacyjna:

Promowanie idei pomagania i troski o innych. Program jubileuszowy Zmieniaj świat.Budimex 50 lat jest kontynuacją tej idei, którą Budimex realizuje od lat przy projektach społecznych takich jak Strefa Rodzica. Budimex Dzieciom czy Domofon ICE.

Realizacja:

2018 (maj - grudzień)