Ogólnopolska kampania edukacyjna, dotycząca uświadamiania, jak należy postępować w przypadku ukąszenia przez kleszcza, finansowana przez Główny Inspektorat Sanitarny)

Cel projektu:

1. Poinformowanie społeczeństwa, jak postępować w przypadku ukąszenia oraz uświadomienie, jakie są z tym związane zagrożenia 
i niebezpieczeństwa.

Zasięg, adresaci:

2. Ogólnopolski, grupa docelowa – młodzież i dorośli w przedziale wiekowym 16 – 45 lat

Idea komunikacyjna:

3. Kampania wpisana w działalność misyjną realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny, która polega na  nadzorowaniu i kreowaniu działań w zakresie zapobiegania
i minimalizacji negatywnych skutków zdarzeń w obszarze zdrowia publicznego.

Etap 1:

Produkcja  filmu z udziałem i muzyką Te-Trisa oraz animacjami Martyny Adamskiej wykonany mało znaną jeszcze w Polsce techniką sketchnotingową („myślenia wizualnego”).

Etap 2:

Promocja filmu, w tym: rozwinięcie tematu poruszonego w filmie kampanii i podkreślenie jego najmocniejszych akcentów, uzupełnienie wiedzy zawartej w filmie o obszerniejsze treści merytoryczne, wykorzystanie opinii ekspertów.

Etap 3:

Follow-up działań, czyli: syntetyczne przypomnienie całego przekazu i podkreślenie roli poszczególnych elementów kampanii, podtrzymywanie kontaktów z dziennikarzami (baza do działań w przyszłości) poprzez indywidualne dostarczanie im konkretnych materiałów oraz reagowanie na pytania.