Kolorowe boiska… czyli szkolna pierwsza liga

Klient:

sniezka

Cel projektu:

  • Stworzenie dzieciom możliwości aktywnego, bezpiecznegoi atrakcyjnego spędzania czasu
  • Zaangażowanie wychowawców i dzieci w szkołach w pracę zespołową, a także sportową (zdrową) rywalizację                      
  • Zaangażowanie odpowiednich władz i instytucji w różnych regionach Polski w tworzenie dzieciom warunków do uprawiania sportu

Zasięg, adresaci:

Szkoły w całej Polsce (typują kuratoria, niewielkie szkoły, które nie posiadają obiektu sportowego i mają bardzo małe szanse na otrzymanie go w przyszłości)

Idea komunikacyjna:

FFiL Śnieżka, do roku 2010 Sponsor Polskiej Reprezentacji Piłki Nożnej chce podkreślić swoje zaangażowanie, zainteresowanie tym sportem (po 2010 podjęto decyzję o kontynuacji programu, ze względu na jego wielką popularność (kuratoria dostawały listy od Szkół, które niecierpliwie czekają na kolejne edycje)

Realizacja:
2007 – 2011 (5 edycji)

Skrócony opis realizacji projektu:

Etap  1: wytypowanie placówek, ponad 60, z całej Polski (we współpracy z Kuratoriami, po 3 - 4 szkoły na każde województwo),  wysłanie zaproszeń – akredytacji do Szkół)


Etap 2: dzieci pod opieką wychowawców przygotowują pracę plastyczną. Zdanie – stworzenie projektu plastycznego, dowolną techniką, wymiary 1,5x1,5x1.5 (wymiary ograniczono w 3 edycji, ze względu na niesamowite  koncepcje i rozmiary nadsyłanych prac). Temat pracy: atrybuty szkolnej drużyny sportowej (wymarzone boisko, sztandar, stroje, logo)


Etap 3: Obrady JURY: nadesłane prace są oceniane przez jurorów (konferencja prasowa, ambasadorzy programu – Gwiazdy),  zwycięża praca,  która zebrała najwięcej punktów (nagroda główna -wybudowanie boiska). Przyznawane są nagrody pocieszenia dla 2 i 3 miejsca, oraz nagroda od partnera programu (Tamex S.A.)


Etap 4: prace budowlane (2 miesiące)


Etap 5: uroczyste otwarcie (gry, zabawy, goście specjalni itp.)