Strefa Rodzica. Budimex Dzieciom

Klient:

budimex

Cel projektu:

Poprawianie sytuacji dzieci przebywających w szpitalach poprzez  stworzenie/zaaranżowanie, wyposażenie, urządzenie miejsc, z których będą mogli korzystać ich rodzice co pozwoli na „bycie blisko”

Zasięg, adresaci:

ogólnopolski (szpitale, oddziały dziecięce)

Idea komunikacyjna:

Podkreślenie znaczenia, jakie firma Budimex przykłada do działań społecznych (poprzez realizację kolejnej akcji, której  celem jest realne „zmienianie na lepsze”)

Realizacja:
2012 – teraz (12 szpitali)

Skrócony opis realizacji projektu:

Etap 1: Opracowanie listy placówek (szpitale z uwzględnieniem lokalizacji wyznaczonych przez Budimex SA; na bazie zebranych opinii; we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi i Wojewódzkimi).


Etap 2: Sprawdzenie warunków zewnętrznych i wewnętrznych (research - dokumentacja).


Etap 3: Przekonanie Szpitali (decydentów) do współpracy z uwzględnieniem trudności, które wynikają między innymi z:

  • starych nawyków i przyzwyczajeń  (podobnie wyglądała kiedyś sytuacja na porodówkach:zabierano Matkom noworodki tłumacząc to dbałością o higienę i bezpieczeństwo dzieci) nadużywających argumentów z pozycji siły autorytetu.
  • braku wiedzy o tego typu programach (lęk przed inwazją „obcych”).


Etap 4: Opracowanie planu wykonawczego, szczegółowy opis projektu (co będzie potrzebne, w jakich ilościach, co jest możliwe do zrealizowana w danych warunkach.


www: www.strefarodzica.budimex.pl