AXN. Nakręcamy Wyobraźnię

Klient:

axn

SPT Networks

Cel projektu:

  • Stworzenie wychowankom świetlic środowiskowych możliwości mądrej i kreatywnej zabawy
  • Zaangażowanie wychowawców i ich podopiecznych w pracę zespołową oraz nauka zdrowej rywalizacji
  • Zaangażowanie odpowiednich władz i instytucji w różnych regionach Polski w tworzenie dzieciom warunków do rozwijania ich pasji, zainteresowań i talentów

Zasięg, adresaci:

Ogólnopolski, placówki wsparcia dziennego z 16 województw, wytypowane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich

Idea komunikacyjna:

Projekt wpisany jest w strategię komunikacyjną marki: nowoczesną stację, nastawioną na nowatorskie projekty, rozwijające wyobraźnię, pozwalające  rozwijać pasje.

Realizacja:
2012 – 2014 (2 edycje)

Skrócony opis realizacji projektu:

Etap 1: wytypowanie placówek z całej Polski. Podopieczni każdej z placówek mają za zadanie przygotowanie obrazkowego scenariusza przedstawiającego niezwykłe wydarzenie lub dzień z życia świetlicy


Etap 2: zgłoszone prace trafiają na stronę internetową AXN oraz zostają wyeksponowane na specjalnej wystawie w Warszawie. W otwarciu wystawy biorą udział przedstawiciele: świetlic, AXN, TFC, Partnerów Programu oraz mediów


Etap 3: Jury oraz widzowie AXN wybierają trzy najlepsze scenariusze,  na podstawie których wychowankowie placówek wraz z ekipą telewizyjna AXN kręcą własne filmy


Etap 4: następuje finałowe głosowanie z udziałem widzów i Jury. Zostaje wybrana zwycięska świetlica (nagroda główna – generalny remont świetlicy). Zwycięzcy wraz  z architektem tworzą projekt świetlicy marzeń. Dla zdobywców 2 i 3 miejsca przyznawane są nagrody pocieszenia


Etap 5: wielki remont (2 miesiące) i uroczyste otwarcie „Świetlicy Marzeń”